عکس یادگاری همکاران گروه دینامیک کنترل طرح سورنا 3 با ربات سورنا

IMG_9429

08 نوامبر عکس یادگاری همکاران گروه دینامیک کنترل طرح سورنا 3 با ربات سورنا

بدون نظر

نظر شما چیست؟