عکس یادگاری شرکت کنندگان در مسابقه طراحی بدنه ربات انسان نما سورنا 3

IMG_0891

11 ژانویه عکس یادگاری شرکت کنندگان در مسابقه طراحی بدنه ربات انسان نما سورنا 3

بدون نظر

نظر شما چیست؟