بازدید معاون محترم وزیر صنایع وقت از طرح های ارائه شده در مرحله اول مسابقه طراحی بدنه

Image_0282

16 سپتامبر بازدید معاون محترم وزیر صنایع وقت از طرح های ارائه شده در مرحله اول مسابقه طراحی بدنه

بدون نظر

نظر شما چیست؟