بازدید شرکت کنندگان مسابقه طراحی بدنه از محل ساخت و تست ربات

_DSC0084

16 سپتامبر بازدید شرکت کنندگان مسابقه طراحی بدنه از محل ساخت و تست ربات

بدون نظر

نظر شما چیست؟