بازدید معاون محترم وزیر صنایع وقت از محل ساخت و تست ربات

_DSC0099

16 سپتامبر بازدید معاون محترم وزیر صنایع وقت از محل ساخت و تست ربات

بدون نظر

نظر شما چیست؟