بازدید معاون محترم وزیر صنایع وقت از طرح های ارائه شده در مرحله اول مسابقه طراحی بدنه

DSC0089

16 سپتامبر بازدید معاون محترم وزیر صنایع وقت از طرح های ارائه شده در مرحله اول مسابقه طراحی بدنه

بدون نظر

نظر دادن غیر فعال است.