بازدید جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

IMG_0426

06 جولای بازدید جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

بدون نظر

نظر شما چیست؟