بازدید جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

DSC0086

06 جولای بازدید جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

بدون نظر

نظر شما چیست؟