طرح کلان سورنا 3 بنا به ماهیت یک طرح چند زمینه­ ای کلان کاربردی نیازمند درگیری تیم­ های تخصصی متعدد و همکاری درون­ سازمانی فراوان و پیچیده است. از این رو به فراخور نیاز پروژه ساختار ماتریسی سازمانی برای مدیریت این پروژه اتخاذ گردید.

تیم مدیریت پروژه ربات انسان­ نما از سه بخش اصلی تشکیل شده است. مدیریت اجرای پروژه که در راس کار قرار گرفته است، واحد کنترل و هدایت پروژه و واحد فنی و مهندسی. دو واحد کنترل و هدایت پروژه و واحد فنی و مهندسی در کنار یکدیگر وظیفه مدیریت یکپارچه پروژه را بر عهده دارند. از دیگر سو، با توجه به تنوع تخصص ­های مورد نیاز برای مدیریت و کنترل این پروژه، هر یک از سه واحد مدیریتی فرا به نیاز خود از مشاورین و متخصصین ارشد برای پیشبرد اهداف مدیریتی بهره می­ برند.

این پروژه شامل زیرگروه ­های مستند‌سازی و اجرایی، دینامیک و کنترل، طراحی و ساخت، طراحی بدنه، طراحی مکانیکی، الکترونیک و نرم ­افزار و هوشمندی می‌باشد.

با توجه چالش برانگیز بودن پروژه ­هایی از این دست، استفاده از توانمندی­های مختلف و متخصصین و پژوهشگران حوزه­ های مرتبط امری لازم و اجتناب ناپذیر است. در نتیجه در این پروژه نیز سعی بر آن بوده است که پس از شناسایی افراد و تیم ­های پژوهشی موجود، بر حسب نیاز واقعی پروژه، از توانمندی آن­ها بهره برده شود.

V5-FARSI