چشم انداز طرح:

 • تشکیل ستاد سورنا متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و دانشگاه تهران
 • ساخت کیت ملی ربات انسان‌نما سورنا و ایجاد مسابقات ملی ربات انسان‌نما سورنا
 • ساخت کیت آموزش رباتیک سورنا
 • شرکت ربات انسان‌نما سورنا 3 در یک همایش یا کنفرانس بین المللی
 • ساخت ربات خانگی سورنا با قابلیت نمایش در مراکز درمانی، تجاری، مالی و منازل
 • مطالعه و امکان‌سنجی ربات انسان‌نما سورنا 4
 • تشکیل اتاق فرهنگی سورنا با هدف ایجاد برند فرهنگی سورنا
 • تولید انیمیشن ربات سورنا
 • تولید اسباب بازی و محصولات فرهنگی ربات سورنا
 • نمایش ربات ملی سورنا در بازدیدهای سران کشورهای مختلف در بخش خوش آمد گویی
 • قراردادن ماکت یک به یک ربات سورنا در محل وزارت صنایع، به عنوان نماد فناوری کشور