ماموریت هوشمندی و نرم‌افزاری ربات بر اساس ماموریت اصلی و نهایی ربات تعیین و تبیین شده است.

سامانه هوشمندی به مجموعه نرم افزاری و سخت افزاری گفته می‌شود که ربات را قادر می­سازد تا رفتار هوشمند از خود نشان دهد. این سامانه قابلیت بینائی، شنوائی، تصمیم گیری و رفتار هوشمندانه در محیط را به عهده دارد.

توسعه نرم‌افزار جامعی که قابلیت تولید حرکت‌های ربات و نظارت بر عملکرد ربات را داشته باشد از دیگر کارهای این گروه است. علاوه بر این ارائه بسته توسعه نرم‌افزاری به منظور توسعه آتی ربات از ماموریت­های مهمی محسوب می شود که در روند طراحی مد نظر گرفته شده است.

در بخش هوشمندی و نرم افزار، تفاهم نامه های همکاری با شرکت های عصر گویش پرداز و صنعت و فناوری هوشمند خلیج فارس جهت پیاده سازی سامانه تشخیص گفتار و برنامه نویسی و هوشمند سازی ربات منعقد گردید.

مدیر گروه

maleiki

حسام ملکی متولد سال 1360 در کرمان، در سال 1387 از دانشکده علوم و فنون هوایی (هواپیمایی کشور) فارغ التحصیل شد. در پی تجربه های آموزشی، وی اطلاعات و مهارت لازم را برای موقعیت کنونی خویش به عنوان مدیر فنی و مهندسی در مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته ی دانشگاه تهران به دست آورد. او تا کنون در بیش از پانزده پروژه ی رباتیکی شرکت داشته است.

به عنوان مدیر فنی و مهندسی مرکز و مدیر طرح سورنا 1 ، سورنا 2 و سورنا 3، او مسئولیت هدایت و راهبری 6 تیم فنی الکترونیکی، طراحی مکانیکی، طراحی پوسته، دینامیک و کنترل، نرم افزار و هوشمندی و ساخت در جهت رسیدن به نتیجه ی کلیدی یا (نتیجه های هم تراز) را بر عهده دارد. گذشته از این، وی مسئول نظارت بر کیفیت و کمیت اهداف مطلوب هر گروه و ترکیب کردن نتایج برای رسیدن به خصوصیات کلی پروژه می باشد.

صفحه| ایمیل

اعضا گروه
khoddami_amir

امیر خدامی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

دانشگاه شهید بهشتی

صفحه | ایمیل

AM.SHEIKHJAFARI1

آمنه شیخ جعفری

کارشناسی ارشد

مهندسی رباتیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صفحه | ایمیل

edwin

ادوین بابایانس

کارشناسی ارشد

مهندسی رباتیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صفحه | ایمیل

gharghabi

شقایق غرقابی

کارشناسی ارشد

مهندسی رباتیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صفحه | ایمیل

nikoui1

محمد علی نیکویی

دانشجوی دکترا

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل

rahmatkhah-1

هادی رحمت خواه

دانشجوی دکترا

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل

alibeigi

مینا علی بیگی

دانشجوی دکترا

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل

shirvani

علی شیروانی

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل

mehrabi2

بابک مهرابی

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صفحه | ایمیل