فعالیت­های تیم دینامیک و کنترل در پروژه ربات انسان­نما ملی سورنا 3 بر طراحی مسیر حرکت، آنالیز سینماتیکی و دینامیکی گام­های حرکتی، و اصلاح حرکت­های ربات بر اساس فیدبک گرفتن از سنسورها برای حرکت بر روی سطوح مختلف تمرکز دارد. این تیم در طول پروژه با تیم­های دیگر فنی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داشته است و می­توان فعالیت­های این تیم را به­عنوان هسته مرکزی پروژه در هماهنگ کردن تیم­ها برای رسیدن به هدف نهایی تلقی نمود. این موضوع با نگاهی اجمالی به فازهای مختلف پروژه نمود پیدا می­کند، وقتی در ابتدای پروژه این تیم در ارتباطی تنگاتنگ با تیم­های طراحی و الکترونیک در طراحی و انتخاب اجزاء مختلف ربات همکاری می­کرد، تا در انتهای پروژه که این تیم با ایجاد مسیرهای حرکتی مناسب آن­ها را در اختیار تیم هوشمندی ربات قرار داد تا با ترکیب این حرکات پایه، سناریوهای مختلف تحقق یابد. قابلیت­هایی که در نتیجه فعالیت­های تیم دینامیک و کنترل با همکاری دیگر تیم­ها ایجاد شد شامل راه رفتن بر روی سطح صاف و پله و شیبدار، دور زدن درجا و روی دایره با شعاع­های مختلف، حرکت بر روی سطوح ناهموار، برداشتن و حرکت دادن اجسام با ویژگی­های مشخص، و انجام دادن برخی حرکات نمایشی است. این تیم در طول پروژه دارای 12 عضو بوده است.

مدیر گروه


khadiv_majidمجید خدیو 
متولد سال ۱۳۶۷ مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی مهندسی مکانیک به ترتیب از دانشگاه صنعتی اصفهان و خواجه نصیرالدین طوسی در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ اخذ نموده است. تحقیقات او در دوره ی کارشناسی ارشد شامل مدل سازی دینامیکی، طراحی مسیر پایدار و کنترل ربات های دوپا بوده است. هم اکنون، ایشان دوره ی دکتری خود را در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی می گذرانند. او فعالیت خود  را از سال ۹۱ با مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته درقالب پروژه سورنا ۳ آغاز نمود. ابتدا  به عنوان کارشناس تیم فنی مهندسی در گروه دینامیک و کنترل فعالیت می کرد و پس از دو سال به عنوان مدیر گروه دینامیک و کنترل این پروژه انتخاب گردید. همچنین ایشان به عنوان مشاور تیم فنی مهندسی در این پروژه ایفای نقش نموده اند.

صفحه| ایمیل

اعضای گروه
sadedel_majid

مجید ساده دل

دانشجوی دکترا

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل

mansoori1

سعید منصوری

دانشجوی دکترا

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل

Untitled-12

محمد مهدویان

دانشجوی کارشناسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل

shahrokhshahi_ahmadreza

احمدرضا شاهرخشاهی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل

taherifard

علی طاهری فرد

دانشجوی دکترا

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

صفحه | ایمیل

hasanzadeh_ameneh

آمنه حسن زاده

دانشجوی کارشناسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل

mazrae1

نگار مزرعه

کارشناسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل

سایر اعضا
pishbin1

علی پیشبین

دانشجوی کارشناسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل

jamali

نیلوفر جمالی

دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل

bilesan1

علیرضا بی لسان

کارشناسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل

aliahmadi

علی احمدی

دانشجوی کارشناسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل