رونمایی از ربات انسان نما ملی سورنا 3

,

,

ربات انسان نمای ایرانی سورنا سه با حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران مورخ 25 آبان 1394 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران رونمایی شد.

این پروژه با حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO) در محل مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته (CAST) دانشگاه تهران با مدیریت دکتر عقیل یوسفی کما طی مدت 4 سال با همکاری بیش از 70 نفر از نخبگان دانشگاهی طراحی و ساخته شده است.