پس از سعی و خطاهای بسیار و بهینه سازی طراحی ربات انسان نما سورنا 3، گروه ساخت عهده دار تحقق بخشیدن به این ربات انسان نما با در نظر گرفتن محدودیت های دنیای واقعی، بوده است. گروه ساخت در طول فرآیند طراحی همکاری نزدیکی با گروه طراحی مکانیکی داشته است.

علاوه بر آن، پس از تکمیل فرآیند ساخت، این گروه در تست های ربات مشارکت داشته تا بتواند کاستی ها و نقص های موجود را برطرف و ساختار ربات را براساس بازخورد های دریافت شده از گروه دینامیک و کنترل اصلاح نماید.

مدیر گروه
maleki_behnam

بهنام ملکی متولد سال 1357 مدرک کارشناسی خود را در رشته ی مهندسی سخت افزار از دانشگاه کرمان دریافت نمود. ایشان از سال ۱۳۸۷ با فعالیت در پروژه سورنا ۱ همکاری خود را با مرکز سیستم ها  و فناوری های پیشرفته آغاز کرد و در طول این مدت به عنوان مدیر گروه ساخت در پروژه های مختلف این مرکز ایفای نقش نموده است. مدیریت گروه ساخت در پروژه های سورنا ۱، ۲ و ۳ به عهده ایشان بوده و در تمام این پروژه ها ایشان به عنوان مشاوره تیم فنی و مهندسی نیز ایفای نقش می کردند.

صفحه| ایمیل

اعضا گروه
maleiki

حسام ملکی

 کارشناسی ارشد

دانشکده صنعت هواپیمایی

صفحه | ایمیل

hasani1

ایوب حسنی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

صفحه | ایمیل

rasolifard

محمدحسین رسولی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

صفحه | ایمیل

omidi_aliasghar

علی اصغر امیدی

تکنسین فنی

صفحه | ایمیل

سایر اعضا
aref

عارف نظری

دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل

sajed

ساجد الموتی

کارشناسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

صفحه | ایمیل