بخش اداری و اجرایی پروژه ربات انسان نما ملی سورنا 3 از ابتدا با هدف نظارت بر فعالیت اعضا و همچنین هدایت نیروها در این پروژه آغاز به کار کرد. لزوم به کارگیری نیروهای متخصص به دلیل پیشرفته بودن این پروژه باعث شد تا این بخش فرا ناحیه ای عمل کند و از دیگر دانشگاه ها و همچنین دیگر شهرهای کشورمان نیز نیرو جذب کند. یکی دیگر از فعالیت هایی که در این بخش انجام میشود تامین نیازهای فنی پروژه و نظارت بر نحوه به کارگیری آنها در پروژه می باشد. این مهم ازآنجا اهمیت پیدا میکند که ربات سورنا 3 در حال حاضر از تجهیزات فنی پیشرفته و به روزی برخوردار است و گاهاً نیاز بوده، قطعات و یا وسیله ای به دلیل حساس بودن، دارای جایگزین باشد تا در صورت نیاز تعویض گردد.

مدیر امور اداری و اجرایی

sayahian1امیرحسین سیاحیان متولد سال 1365 شیراز، مدرک کارشناسی خود را در رشته ی مهندسی تکنولوژی سخت افزار از دانشگاه ایوانکی سمنان در سال 1393 دریافت کرد. وی قبل از آن نیز در سال 1388 مدرک مکانیک ساخت وتولید را از دانشگاه آزاد تهران شرق کسب کرده بود. ایشان از سال 1392 فعالیت خود را در مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران آغاز نموده و همچنین مسئولیت امور اداری و اجرای پروژه سورنا را عهده دار می باشد.

صفحه | ایمیل

اعضا گروه

امین سیاحیان

کارشناسی

مهندسی صنایع

دانشگاه مازندران

صفحه | ایمیل

davoudi_zahra

مینا داوودی

صفحه | ایمیل

nasiri2

صدیقه نصیری

صفحه | ایمیل

elahi

مریم الهی

صفحه | ایمیل