جلسه هم‌اندیشی با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برگزار شد.

,

,

در دو نوبت نشستی با همکاران هیئت علمی طرح که به عنوان مشاوران طرح محسوب می شوند در مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران برگزار گردید. این جلسات در شهریور و بهمن سال 93 با هدف حل چالش های موجود در ساخت و بهبود نسل های بعدی ربات برگزار گردید. مشاوران طرح از جمله اساتید هیئت علمی برجسته در حوزه رباتیک محسوب می شوند که از لیست کامل این همکاران در بخش همکاران سایت آورده شده است. در ادامه تصاویری از این جلسات آورده شده است.

IMG_9431
IMG_9392
IMG_9345