بازدید رییس اتحادیه رباتیک آلمان از غرفه مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته

automatica7

22 ژوئن بازدید رییس اتحادیه رباتیک آلمان از غرفه مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته

بدون نظر

نظر شما چیست؟